O otwarcie na wolę Bożą


    "Nie każdy, który mi mówi 'Panie, Panie' wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie" - zapewniał nas Chrystus w Ewangelii. Bł. Władysławie, który przejąłeś się tymi słowami do głębi i okazałeś posłuszeństwo Bogu aż do ofiary z życia, proszę cię o łaskę otwartości na wolę Bożą. Tak łatwo zamknąć swe uszy i serce na głos Boga, tak łatwo zagłuszyć głos sumienia przypominający o prawie Bożym, tak łatwo wsłuchiwać się w głos pokus wiodących ku zatraceniu. Ty, który zdołałeś zachować czujność i  oddałeś życie, jak pasterz za swe owce, wybłagaj mi u wszechmocnego Boga dar dobrej i silnej woli postępowania za Chrystusem w każdej chwili i sytuacji mego życia; niech stanę się wiernym świadkiem mego Zbawiciela, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

    Amen.

Na podstawie: "Wypełnił wolę Bożą do końca"