Wikariusz i administrator parafii w Strzyżowie


    Nowa placówka księdza Findysza różniła się od innych przede wszystkim strukturą demograficzną. W parafii strzyżowskiej dominowali ludzie wyznania rzymsko-katolickiego. Terytorium parafii obejmowało oprócz Strzyżowa osiem okolicznych wiosek (Brzeżankę, Gbiskę, Godową, Łętownię, Tropię, Żarnową, Glinik Charzewski i GlinikZaborowski) wysuniętych do 7 km. W tak rozległej parafii znajdował się kościół pw. Bożego Ciała, trzy kaplice w Strzyżowie oraz jedna w Brzeżance.
    Ksiądz Findysz przybył do Strzyżowa w sierpniu 1937 r. Wśród swoich zadań miał przede wszystkim katechizację i pracę duszpasterską. Pomimo dużych wymogów był na ogół lubiany w szkołach, w których nauczał. Gorzej układały mu się stosunki z dyrektorem Gimnazjum i Liceum  w Strzyżowie. Ks. Władysław domagał się bowiem wpływu na morale wychowanków. Widząc, iż kompromis jest niemożliwy złożył na ręce bp. Franciszka Bary rezygnaję ze stanowiska katechety w Gimnazjum i Liceum.
    Wkrótce po wybuchu II Wojny Światowej ksiądz Findysz stanął przed ważnym wyzwaniem. Dnia 1 IX 1939 r. zmarł proboszcz parafii w Strzyżowie -  ks. Ludwik Bira. Parafia staciła swego pasterza. Ze względu na trwającą wojnę administratorem parafii został ksiądz Wałdysław Findysz. Powierzona mu funkcja była z jednej strony podkreśleniem jego zasług duszpasterskich,  z drugiej - ciężkim obowiązkiem. Musiał on bowiem na bieżąco zarządzać parafią i wykonywać posługę kapłańską, otaczać opieką wszystkich poszkodowanych i tchnąć w nich nadzieję na lepsze jutro.
    Tą parafią zarządzał prawie cały rok. Dnia 12 sierpnia 1940 roku został przydzielony nowy proboszcz - ks. Franciszek Majewski, a dnia 10 października przeniesiono go do Jasła.

Na podstawie: "Pasterz i świadek"