O świętość rodzin


     Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego i nasz Bracie, polecamy Ci dzisiaj nasze rodziny. Ty Sam zechciałeś przyjść na świat i żyć w ludzkiej rodzinie; ukazałeś nam, jak powinniśmy szanować matkę i ojca, jak okazać im posłuszeństwo i jakim być dzieckiem. Swym słowem pouczyłeś nas, jak godnie i odpowiedzialnie wypełniać zadanie męża i żony, ojca i matki; przypomniałeś o godności i świętości małżeństwa, które umocniłeś łaską sakramentalną. Przypominałeś, jak wielką tragedią jest niewierność, nieczystość i jak bardzo ranią one kochające serce Boga Ojca. Gdy dziś nad rodziną zbiera się tyle niebezpieczeństw, gdy szatan przez swe sługi chce zniweczyć twoje święte dzieło, gdy tak wiele pokus jest stawianych przed dzisiejszym człowiekiem, by tylko chciał zlekceważyć i odrzucić Boski plan wobec małżeństwa i rodziny, gdy propaguje się tzw. "wolne związki", gdy nieczystość, brak wierności małżeńskiej i grzechy sodomskie są ukazywane jako norma nowoczesności. Chcemy najusilniej wołać o pomoc; chcemy błagać Cię o wytrwałość na drodze powołania do świętości w małżeństwie. Twoja łaska jest każdemu do zbawienia koniecznie potrzebna;udziel potrzebnych łask tym, którzy przygotowują się do zawarcia małżeństwa, daj im serca czyste, odważne i mężne, otwarte na twój głos Twojej nauki. Umocnij i odnów sakramentalne łaski tym, którzy przez święty związek małżeński przyrzekli sobie wzajemną i dozgonną miłość, wierność i uczciwość. Wciąż na nowo pomagaj im być dobrymi malżonkami i rodzicami. Jezu, pragnący zbawienia nas wszystkich; Ty dałeś nam opatrzności znak w osobie bł. Władysława Findysza, kapłana który tak mężnie i wytrwale głosił prawdy o normach moralnych obowiązujących małżonków chrześcijańskich; on nie zawahał się oddać swego życia za niestrudzone i nieugięte przypominanie Twojej nauki. Daj nam wpatrywać się w ten przykład posłuszeństwa Tobie aż do ofiary z życia. Daj nam z podobną wytrwałością odrzucać wszelkie zakusy szatańskie mające na celu ośmieszenie i wyszydzenie Twego zamiaru wobec rodzin. Przez jego orędownictwo i przykład daj nam mężnie wytrwać na drodze naszego powołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

    Amen.

Na podstawie: "Wypełnił wolę Bożą do końca"