Przezwyciężanie pokus


      Chryste, Jednonarodzony Synu Ojca przedwiecznego, który zechciałeś przyjąć ludzkie ciało i przez swoją mękę i śmierć krzyżową dokonałeś naszego odkupienia. Ty, który powołałeś do grona swych naśladowców bł. Władysława, kapłana, a jego świętobliwe życie uwieńczyłeś palmą męczeństwa, daj nam, prosimy, czerpać siły i przykład z tego gorliwego pasterza, który na twój wzór oddał życie za owce. Spraw, abyśmy nieugięcie trwali przy Twej Boskiej nauce i zdołali odeprzeć wszelkie pokusy i przezwyciężyć grożące nam niebezpieczeństwa. A jeślibyśmy  zostali uznani za godnych takiej łaski, wesprzyj nas swą łaską do mężnego przetrwania doświadczeń. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
    Amen.

Na podstawie: "Wypełnił wolę Bożą do końca"