PODZIĘKOWANIA


    Podziękowanie Oldze i Jurkowi Idzik - za niektóre informacje i poprawienie błędów na stronie.


Podziękowanie Józefowi Marchewce - za udostępnienie informacji


Podziękowanie Marii Marchewce - za udostępnienie informacji


Podziękowanie ks. Aleksandrowi Herbie - za przetłumaczenie tekstów i udostępnienie informacji