Ostatnie miesiące życia i pogrzeb


    Uchylenie aresztu tymczasowego nie zakończyło sprawy ks. Findysza. Korzystając z możliwości mecenas Panas złożył wniosek w Najwyższym Sądzie w Warszawie o rewizję wyroku. Podanie to leżało tam wiele miesięcy - aż do 26 września 1964 r., kiedy to uchylono wyrok. Na taką decyzję miała jednak wpływ wcześniejsza śmierć kapłana.
    Po powrocie do parafii ksiądz Władysław często przystępował do sakramentów swiętych. Spotykał się także z przyjaciółmi, kapłanami, parafianami. Dnia 21 VIII 1964 roku wcześnie rano przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych z rąk ks. Bieszczada. Po godzinie oddał swego ducha w ręce Najświętszego Boga.
    Jego pogrzeb odbył się 24 sierpnia 1964 roku. Na uroczystości pogrzebowe zjechało się wielu księży (ok 130). Pogrzeb był wielką manifestacją publiczną przeciwko władzom komunistycznym.


Na podstawie: "Pasterz i świadek"