O orędownictwo


     Kapłanie wierny i całkowicie oddany swemu posłannictwu, bł. Władysławie; wzywamy twego wstawiennictwa w naszych potrzebach. Oręduj za nami u Tego, który obdarzył cię tak wielkim wybraniem - kapłaństwem i męczeństwem. Przyczyń się za nami, gdy przez twe pośrednictwo przedstawiamy Bogu nasze prośby, dziękczynienia i uwielbienia. Poucz nas swym przykładem, jak wiernie wytrwać przy Ewangelii, jak nie zrezygnować z drogi przykazań, gdy pokusa nas przeraża. Niech udzieli nam wszelkich potrzebnych łask Ten, który umocnił Cię do mężnego świadectwa, Jezus Chrystus nasz Pan, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

    Amen.

Na podstawie: "Wypełnił wolę Bożą do końca"