Do Matki Bożej Bolesnej


      O Najświętsza Maryjo Panno, któraś przez Boga została wybrana na Matkę i Rodzicielkę Jego Przedwiecznego Syna. Ty, któraś przyjęła to zaszczytne i trudne zadanie, której duszę siedmiokrotnie przeszył miecz boleści, do Ciebie zwracamy się w naszych potrzebach.  Przed Twój tron przynosimy nasze pokorne błagania. Zechciej łaskawie wejrzeć na naszą pokorę i oddanie. Choć nie umiemy w pełni naśladować Twojego przykładu, chcemy wzywać Twojego orędownictwa. Matko Boża Bolesna, której tak gorliwym czcicielem był Władysław; to Ty udzieliłaś mu mocy, gdy nie słusznie oskarżony cierpiał prześladowanie na wzór Twojego Boskiego Syna. To Ty dałaś mu moc przetrwania i nie zaparcia się swego pasterskiego posłannictwa. Ciebie więc prosimy, byś i nas wsparła w godzinie doświadczenia. Byś i nam wybłagała u swego Syna dar posłuszeństwa woli Ojca aż do końca. Wysłuchaj nas i dla nieskończonej miłości Twego Syna uproś nam potrzebne łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.
    Amen.

Na podstawie: "Wypełnił wolę Bożą do końca"