Książki i słuchowiska o żmigrodzkim błogosławionym    Książki napisane przez ks. Andrzeja Motykę:

   Książki napisane przez ks. Aleksandra Herbę:
    Wymienione wyżej artykuły można nabyć w sklepie Caritas ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, tel. (0-17) 852 58 45.


Zdjęcia okładek książek i słuchowisk