Więzień na Montelupich w Krakowie


    W dniu 25 stycznia 1964 roku ks. Władysław został przeniesiony do Centralnego Więzienia przy ulicy Montelupich w Krakowie. Tam został zbadany przez lekarzy specjalistów. Potwierdzili oni raka przełyku u więzionego księdza. Stwierdzili również, iż dalsze przebywanie w więzieniu mże zakończyć się dla ks. Findysza śmiertelnie. Na podstawie wyników Komisji Lekarskiej Sąd Najwyższy postanowił uchylić areszt tymczasowy. Pobyt w więzieniu księdza Władysława spowodował znaczny spadek wagi, zmizernienie, bladość, osłabienie całego organizmu. Jak zapamiętał ks. Bieszczad "ledwo mógł chodzić".
    Tak więc 29 stycznia 1964 roku ksiądz Findysz powrócił do parafii żmigrodzkiej. Jego parafianie gromadnie przywitali go, gdy powrócił do Nowego Żmigrodu i błogosławili Bogu, że ich modlitwy zostały wysłuchane.


Na podstawie: "Pasterz i świadek"