Za Kapanów


     Panie Jezu, Dobry Pasterzu, dziękujemy Ci za przykad świętobliwego kapana bł. Władysława, który poświęcił swe życie dla wiernej służby Twojej owczarni. Wsparty sakramentalną mocą kapłańtwa mężnie głosił prawdy Boże i niestrudzenie pomagał wszystkim, których spotkał na swej kapłańkiej drodze. Przez jego przykład i dla szczególnego wybrania, jakim go obdarzyłeś, błagamy Ciebie za naszymi kapłanami; niech zapatrzeni w Twój i Twoich święych przykad mężnie i pewnie  prowadzą lud im powierzony do portu zbawienia. Niech cieszą się owocami swej posługi i znajdą zrozumienie wród tych , do których zostali posłani. Niech ludzka życzliwość będzie im tu odpłatą i wypełnieniem Twojej obietnicy, że kto zostawia wszystko i idzie za Tobą już teraz cieszy się mnogością "braci  i sióstr, domów i pól" a w przyszłości "życie wieczne odziedziczy". Umocnij ich do odważnego i konsekwentnego głoszenia królestwa Bożego, a nam daj łaskę otwartości na ich słowo, abyśmy w wiecznoci wszyscy mogli się radować z Twoją obecnością. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

    Amen. 


Na podstawie: "Wypenij wolę Bożą do końca"