Edukacja Elementarna


    W życiu Władysława Findysza wielką rolę odegrała czteroletnia szkoła ludowa (prowadzona przez siostry felicjanki) działająca w jego rodzinnej miejscowości. Swoją  edukacyjną przygodę rozpoczął dnia 1 IX 1913, a zakończył 27 VI 1919 r. Choć była tylko wiejską szkołą,  dzięki trosce sióstr felicjanek i grona pedagogicznego dawała dobre podstawy do dalszej nauki. Jej program obejmował:
    - 1rok: religia, czytanie, pisanie, język polski, matematyka i śpiew
    - 2 rok: do powyższych dochodziła gimnastyka
    - 3 i 4 rok: do tego jeszcze język niemiecki, wiadomości z dziejów i przyrody oraz rysunki
Na końcu każdego roku szkolnego uczniowie zdawali egzamin w obecności inspektora oraz przedstawicieli władz kościelnych i gminnych.
    Pierwszą wychowawczynią Władysława była Wilhelmina Schindlerówna, a katechetą ks. Antoni Cząstka - krośnieński wikariusz. Pierwszy rok nauki nie wypadł zbyt dobrze młodemu Findyszowi - był bowiem tylko przeciętnym uczniem. Wśród wielu przeżyć z pierwszej klasy, które utkwiły na długo w pamięci Władysława, można przede wszystkim wymienić spotkanie z ordynariuszem przemyskim -  bp. Józefem Sebastianem Pelczarem (maj 1914).
    Naukę w drugiej klasie przerwał wybuch I wojny światowej. Rok szkolny rozpoczął się prawidłowo 1 IX, lecz został wkrótce zawieszony, ze względu na okupację rosyjską. Dopiero powrót wojsk austriackich w maju 1915 r. pozwolił na względną normalizację życia społecznego.
    Po ustabilizowaniu się sytuacji szkoła krościeńska, której budynek służył celom wojskowym, na nowo wznowiła swoją działalność. Naukę rozpoczęto w środę 6 VII 1915 r. z myślą odrobienia prawie rocznych zaległości. Od tej pory edukacja Władysława przebiegała bez większych zakłóceń. Co więcej -  znacznie podniosła się średnia zdobywanych przezeń ocen.
    Ostatni rok nauki w wiejskiej szkole podstawowej, do której młody Władysław uczęszczał pięć lat, realizując przy tym program szkoły sześcioletniej przebiegał w cieniu wielkich wydarzeń. Mowa tu m.in. o: zakończeniu I wojny światowej, odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także o jego I Komunii Świętej. 
    Niestety, szkoła wiejska nie dawała pełnego wykształcenia podstawowego. Z tego względu Władysław planując dalszą edukację musiał ją uzupełnić w krośnieńskiej szkole wydziałowej męskiej. Uczęszczał do pierwszej klasy w tej szkole w roku szkolnym 1919/20. Program tej szkoły obejmował na pierwszym roku: religię, j. polski, j. niemiecki, historię, historię naturalną, geografię, rachunki, geometrię, rysunki, kaligrafię, śpiew i gimnastykę.

    Zmiana szkoły nie wpłynęła negatywnie na osiągnięcia edukacyjne Władysława - ciągle średnia jego ocen utrzymywała się na tym samym, wysokim  poziomie. Poza tym jej ukończenie stwarzało możliwość dalszej edukacji. Młody Findysz postanowił ją kontynuować w krośnieńskiej szkole średniej, zwanej wówczas Państwową Szkołą Realną


Na podstawie: "Pasterz i świadek"