Dobrym PasterzemSłowa

 1.

    Dobrym Pasterzem nazwał się Chrystus,
    Bo Swoje życie oddał za owce.
    A  za Nim poszli Jego uczniowie,
    Nasz ksi±dz Władysław jednym z nich.

ref.

    O Władysławie wielki kapłanie,
    Dzi¶ się radujesz w¶ród niebian grona,
    Bo twa ofiara jest już przyjęta
    I wieniec chwały zdobi cię

2.

    Cieszy się niebo, ziemia raduje
    Gdy ksi±dz Władysław wkracza do raju,
    By za ¶wiadectwo swojego życia
    Boga ogl±dać twarz± w twarz.

ref.

    O Władysławie wielki kapłanie,
    Dzi¶ się radujesz w¶ród niebian grona,
    Bo twa ofiara jest już przyjęta
    I wieniec chwały zdobi cię

3.

    Żmigrodzka ziemia ciebie nosiła,
    Tam ziarno Słowa siałe¶ obficie,
    Wytrwale ucz±c życia przykładem
    Jak i¶ć za Zbawc± aż po grób.

ref.

    O Władysławie wielki kapłanie,
    Dzi¶ się radujesz w¶ród niebian grona,
    Bo twa ofiara jest już przyjęta
    I wieniec chwały zdobi cię

4.

    Żadne szykany cię nie złamały;
    Przy słowie Pana mężnie wytrwałe¶,
    Czyny dobroci id± za tob±,
    Przed najwyższego Boga tron. 

ref.

    O Władysławie wielki kapłanie,
    Dzi¶ się radujesz w¶ród niebian grona,
    Bo twa ofiara jest już przyjęta
    I wieniec chwały zdobi cię


Nuty

 1.Foto


Utwór

 1. Melodia
 2. Utwór


Autor

 Słowa: ks. Aleksander Herba

 Muzyka: ks. Aleksander Herba