O czyny dobroci


     Świadku wierny aż do końca, bł. Władysławie, mężny kapłanie. Ty wezwałeś swych parafian do pełnienia czynów dobroci, do okazywania przykładem życia swej wierności Bogu i Jego przykazaniom. "Miłować Boga i bliźniego" to największe i pierwsze przykazanie; ale miłować "czynem i prawdą", a nie tylko "słowem i językiem". Wysłuchaj naszą modlitwę, gdy wspólnie zwracamy się o twą pomoc; wlej w nasze serca gorące pragnienie szerszej i oddanej miłości do Boga i Jego nauki oraz do wszystkich bliźnich; których spotkamy na drodze naszego życia. Niech czyny dobroci, które podejmiemy zaświadczą, że zapatrzeni w Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa i ciebie, Jego wiernego kapłana, jesteśmy prawdziwymi uczniami Zbawiciela okazującymi posłuszeństwo woli Ojca. Chcemy w ten sposób dołączyć do grona tych wszystkich, którzy na serio wzięli sobie do serca przykazanie miłości. Bł. Władysławie wstawiaj się za nami, gdy prosimy o tak potrzebne nam łaski Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

    Amen.

Na podstawie: "Wypełnił wolę Bożą do końca"