BEATYFIKACJA


    Według założeń beatyfikacja miała się odbyć 25 kwietnia 2005 roku. Jednak z powodu śmierci papieża Jana Pawła II została ona przesunięta na dzień 19 VI 2005.

            Przebiegała ona wg następującego planu (szczegółowy plan [chwilowo do wyznania wiary] tutaj):
   
    -WNIESIENIE RELIKWII ŚWIĘTYCH
        - śpiew litanii
    - MSZA O NAJŚWIĘTRZEJ EUCHARYSTII
        -procesja na wejście
        -akt pokuty
        -obrzęd beatyfikacji
            -odczytanie biografii błogosławionych
            - formuła beatyfikacyjna
            -odczytanie Listu Apostolskiego papieża Benedykta XVI
        -kolekta
        -liturgia słowa
            -I Czytanie (Wj 24, 3-8)
            -psalm responsoryjny
            -II Czytanie (1 Kor 11, 23-26)
            -śpiew przed Ewangelią
            -Ewangelia (Łk 24, 13-35)
            -Homilia abp. Józefa Mochalika
            -wyznanie wiary
        -modlitwa pojednania
            -przygotowanie darów
            -modlitwa nad darami
        -III Modlitwa Eucharystyczna
            - 2 Prefacaj o Najświętrzej Eucharystii
            -aklamacja
        -obrzęd komuni
            -śpiew na komunię
            -komunia święta
            modlitwa po komunii
    -PROCESJA EUCHARYSTYCZNA
    -POKUJ MIĘDZY NARODAMI JEST MOŻLIWY
        odczytanie listu biskupów katolickich Ukrainy i Polski.