Beatyfikacja - Szczebel Rzymski


    Rozpoczęcie procesu na szczeblu rzymskim poprzedziła nominacja nowego postulatora sprawy, ks. Piotra Tarnowskiego. Do jego kompetencji należało przeprowadzenie sprawy kanonicznej a zwłaszcza opracowanie pozycji o męczeństwie Sługi Bożego ks. Findysza. W jego obecności bp. K. Górny przekazał akta procesu beatyfikacji. Dnia 23 X 2002 roku abp Edward Nowak -sekretarz Kongregacji ds. Świętych- otworzył akta procesowe rozpoczynając tym samym Proces Beatyfikacyjny na Szczeblu Rzymskim.
    Rektorem sprawy został ks. Hieronim Fokciński. Napisał on wraz z P. Tarnowskim positio o męczeństwie Władysława Findysza w języku włoskim. Zostało ono wydane na początku grudnia, a złożone do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych 16 grudnia 2003 roku. Po przejściu jeszcze kilku procedur, na polecenie Jana Pawła II został wydany Dekret O Męczeństwie. Akt ten zakończył Etap Beatyfikacyjny, a beatyfikację wyznaczono na dzień 24 kwietnia 2005 w Rzymie.


Na podstawie: "Dobry Pasterz"