Beatyfikacja - Etap Diecezjalny


    Dochodzenie na szceblu diecezjalnym rozpoczęło się 23 V 2000 roku wraz z wydaniem przez Kongregację ds. Świętych "Nihil Obstat". Do sprawy ks. Findysza zostali mianowani:
        -ks. Andrzej Motyka - postylator diecezjalny procesu,
        -ks. Józef Kula - delegat biskupi,
        -ks. Piotr Steczkowski - promotor sprawiedliwości,
        -ks. Stanisław Mularz - notariusz,
        -ks. Stanisław Walczak - notariusz.
    Sesja inauguracyjna odbyła się w Rzeszowie 27 czerwca 2000 r.. Przewodniczył jej bp. Kazimierz Górny. W trakcie trwania zebrania wybrani do sprawy ks. Findysza złożyli uroczystą przysięgę, a następnie zostali zapoznani z sylwetką ks. Władysława i z listą powołanych świadków. Kolejnym ważnym wydarzeniem procesu beatyfikacyjnego był komunikat bp. Górengo o rozpocząciu procesu. Prosil również, aby skadać zeznania, notatki i inne wiadomości na temat księdza Władysława do dnia 30 XI 2000 roku. Do tego dnia zebrano ponad 1 600 stron. Podzielono to na pięć części:
        1 - zeznania świadków
        2 - pisma własne Sługi Bożego
        3 - archiwa kościelne
        4 - archiwa państwowe
        5 - pisma narracyjne o Słudze Bożym.
    Po zakończeniu zbierania danych o ks. Findyszu, powołani do jego sprawy przetłumaczyli notatki na język włoski. Zakończeniem etapu diecezjalnego była uroczysta Msza Święta, po której członkowie sprawy diecezjalnej podpisali wymahgane dokumenty.


Na podstawie:" Dobry Pasterz"